STEENZETTEN (DIJKEN)

Zetwerk en reparatie van kleine dijken

Steenzetten, ook wel ‘dijkzetten’ genoemd, is het aanbrengen van een zware laag stenen op een filterlaag om het dijklichaam of talud te beschermen tegen inwerkingen van de natuur. Bij dijkzetten of steenzetten worden de zware basaltblokken handmatig geplaatst. Dit is echt specialistisch werk dat aan een vakbekwame steenzetter overgelaten moet worden. Voor het zetwerk of de reparatie van kleine dijken heeft Stiva Bestratingen de juiste man beschikbaar.